mgr lic. Lusine Kramarska

Adwokat kościelny

Jestem absolwentką  prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z prawa karnego pt. „Eutanazja i wspomagane samobójstwo” pisałam pod kierunkiem dr Alicji  Walczak – Żochowskiej

Jestem absolwentką prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską z kościelnego prawa procesowego pt.  „Personalistyczne aspekty małżeństwa chrześcijańskiego w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej” pisałam pod kierunkiem ks. prof. UKSW Wiesława Kiwiora. Po ukończeniu w 2008 roku studiów magisterskich złożyłam egzamin licencjacki, który nadał mi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

Ukończyłam również  podyplomowe studia „Zarządzenie w administracji publicznej” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2009 rok).

Od 2006 roku świadczę profesjonalną pomoc prawną w zakresie kościelnego prawa małżeńskiego, a w szczególności obsługę prawną procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.  Moja praktyka zawodowa obejmuje także prawo rodzinne.