„Rozwód kościelny” to nie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa prawo każdego z małżonków do wniesienia do właściwego sądu kościelnego sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nieważność małżeństwa oznacza, że w świetle prawa kościelnego małżeństwo nigdy nie zaistniało z powodu przeszkód, wad stron bądź braku zachowania właściwej formy kanonicznej wymaganej dla ważności. W Kościele Katolickim nigdy nie było i nie będzie rozwodów w odniesieniu do małżeństw, które zostały ważnie zawarte. Cywilny proces o orzeczenie rozwodu to postępowanie niezależne od tego przed sądem kościelnym i wywołuje odmienny skutek. Małżeństwo nieważne w świetle prawa kanonicznego oznacza, że związek dwojga osób, który na zewnątrz zaistniał jako małżeństwo, po zbadaniu podstaw prawnych, zostaje uznany jako akt prawny nieważny. Stwierdzenie nieważności małżeństwa oznacza, że węzeł nie zaistniał, a więc nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Celem bezpośrednim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest stwierdzenie lub brak faktów, które na mocy prawa naturalnego i Bożego czy kościelnego, czynią małżeństwo nieważnym. Małżeństwo ważnie zawarte w świetle prawa kościelnego jest trwałe, jedyne i nierozerwalne. Odnosząc się do potocznie używanego stwierdzenia „rozwód kościelny” należy wyjaśnić, że jest to terminologia nieprawdziwa i często powielana przez osoby, które nie posiadają minimum wiedzy na temat kanonicznego procesu małżeńskiego o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *