Prawnik kanonista

Prawnik kanonista to osoba, która posiada dyplom magistra licencjata prawa kanonicznego i cieszy się nienaruszoną sławą, a także jest katolikiem. Reprezentując stronę w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa w charakterze adwokata kościelnego powinien ponadto wykazać się biegłością, którą zyskuje się w trakcie wieloletniej praktyki. Strona występująca do właściwego sądu kościelnego z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa może swobodnie dokonać wyboru czy skorzysta z pomocy adwokata urzędowego, czy udzieli mandatu dowolnie wybranemu pełnomocnikowi zatwierdzonemu przez biskupa generalnie czy do konkretnej sprawy czyli „ad casum”.

Prawnik kanonista przed sporządzeniem skargi powodowej zapoznaje się z konkretną sprawą dokonując prawidłowej oceny czy w danym przypadku zaistniała jakakolwiek przyczyna wskazująca na nieważność zawartego małżeństwa. W ramach szeroko rozumianej pomocy prawnej w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa prawnik kanonista reprezentuje stronę w trakcie toczącego się postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *